Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Włocławek, 29-30.05.1993
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -53 kg -57 kg -62 kg -68 kg -75 kg -83 kg -90 kg +90 kg

 kategoria: -62 kg
Ćwiartka A
 
Nowakowski Robert (KS Arkonia Szczecin)
Tyryłło Mariusz (OPKS Gwardia Olsztyn) Tyryłło M. 
Tyryłło M. 
Maśliński Jarosław (KS AZS-AWF Wrocław) Maśliński J. 
 
Tyryłło M. 
Kania Marcin (AKS Strzegom)
Białowąs Marcin (KS AZS AWF Gorzów Wlk.) Kania M. 
Kania M. 
Skrzesiński Robert (PTS Katowice) Skrzesiński R. 
 


Ćwiartka B
 
Raczyński Krzysztof (KS Start Częstochowa)
Posim Maciej (KS Resursa Łódź) Raczyński K. 
Raczyński K. 
Poślada Łukasz (MKS CM Jordan Kraków) Poślada Ł. 
 
Raczyński K. 
Mazurkiewicz Maciej (WKS Śląsk Wrocław)
Domagała Piotr (KS Gwardia Koszalin) Domagała P. 
Domagała P. 
Konasiuk Grzegorz (KS Lublinianka Lublin) Konasiuk G. 
 


Ćwiartka C
 
Mikasiewicz Michał (KS Lublinianka Lublin)
Berezowski Grzegorz (WKS Kadra Rembertów) Berezowski G. 
Berezowski G. 
Radajewski Miłosz (PKS Olimpia Poznań) Skowroński P. 
Skowroński Piotr (AZS UW Warszawa)
Michałek M. 
Dziura Ryszard (PTS Walter Rzeszów)
Ciukaj Sebastian (PTS Katowice) Dziura R. 
Michałek M. 
Michałek Mateusz (TS Piast Cieszyn) Michałek M. 
 


Ćwiartka D
 
Kubiak Krzysztof (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Skrzesiński Mariusz (PTS Katowice) Skrzesiński M. 
Skrzesiński M. 
Cyran Dominik (KS Start Częstochowa) Cyran D. 
 
Skrzesiński M. 
Janowski Dariusz (KS Resursa Łódź)
Ławniczek Remigiusz (ZKS Gwardia Zielona Góra) Ławniczek R. 
Waśkiewicz P. 
Waśkiewicz Piotr (MMKS Jutrzenka Płock) Waśkiewicz P. 
 


Repasaże
 
Nowakowski R. 
Maśliński J. 
Maśliński J.  Kania M. 
Kania M. 
Posim M. 
Posim M. 
Posim M. 
Poślada Ł.  Posim M. 
Domagała P.  Posim M. 
Skrzesiński M. 
 
Dziura R. 
Dziura R.  Dziura R. 
Berezowski G. 
Cyran D. 
Kubiak K. 
Cyran D. 
Cyran D.  Cyran D. 
Waśkiewicz P.  Cyran D. 
Tyryłło M. 


Półfinały / Finał
 
Tyryłło M. 
Raczyński K. 
Raczyński K. 
Michałek M. 
Michałek M. 
Michałek M. 
Skrzesiński M. 

Polityka prywatności Judostat.pl