Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Włocławek, 29-30.05.1993
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -53 kg -57 kg -62 kg -68 kg -75 kg -83 kg -90 kg +90 kg

 kategoria: -83 kg
Ćwiartka A
 
Maciałowicz Artur (KS Błękitni Tarnów)
Kądziołka Krzysztof (GKS Czarni Bytom) Maciałowicz A. 
Mazur D. 
Mazur Dariusz (KS AZS-AWF Wrocław) Mazur D. 
 
Mazur D. 
Wolfinger Marcin (TS Wisła Kraków)
Polaczek Krzysztof (KS Gwardia Piła) Polaczek K. 
Polaczek K. 
Smoliniec Paweł (MOS Zatoka Braniewo) Smoliniec P. 
 


Ćwiartka B
 
Kuciński Artur (MKS Zryw Toruń)
Biernacki Krzysztof (KS AZS-AWF Warszawa) Kuciński A. 
Korycki P. 
Korycki Paweł (WTJ Włocławek) Korycki P. 
 
Korycki P. 
Pawłowicz Patryk (TS Gwardia Warszawa)
Przychodzki Paweł (MKS Żak Kielce) Pawłowicz P. 
Pawłowicz P. 
Walasek Arkadiusz (GKS Błękitni Kielce) Walasek A. 
 


Ćwiartka C
 
Nowicki Piotr (KS Gwardia Opole)
Lubaś Tomasz (UKS 15 Krosno) Lubaś T. 
Lubaś T. 
Lechowicz Radosław (WKS Kadra Rembertów) Lechowicz R. 
 
Lubaś T. 
Troszczyński Rafał (PKS Olimpia Poznań)
Borowiec Grzegorz (PTS Katowice) Troszczyński R. 
Troszczyński R. 
Pilipczuk Marcin (KS AZS-AWF Warszawa) Pilipczuk M. 
 


Ćwiartka D
 
Żakliński Paweł (MKS Juvenia Wrocław)
Arcimonowicz Mariusz (OPKS Gwardia Olsztyn) Żakliński P. 
Hartliński S. 
Hartliński Sebastian (MKS Pałac Młodzieży Łódź) Hartliński S. 
 
Hartliński S. 
Jopek Andrzej (KS Gwardia Piła)
  Jopek A. 
Jopek A. 
Gałązka Marcin (KS Resursa Łódź) Gałązka M. 
 


Repasaże
 
 
Maciałowicz A. 
Maciałowicz A.  Maciałowicz A. 
Polaczek K. 
Pawłowicz P. 
 
Kuciński A. 
Kuciński A.  Pawłowicz P. 
Pawłowicz P.  Hartliński S. 
Hartliński S. 
Nowicki P. 
Nowicki P. 
Lechowicz R.  Nowicki P. 
Troszczyński R. 
Nowicki P. 
 
Żakliński P. 
Żakliński P.  Żakliński P. 
Jopek A.  Mazur D. 
Mazur D. 


Półfinały / Finał
 
Mazur D. 
Korycki P. 
Korycki P. 
Korycki P. 
Lubaś T. 
Lubaś T. 
Hartliński S. 

Polityka prywatności Judostat.pl