Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych
Płock, 21-23.06.1989
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg

 kategoria: -61 kg
Ćwiartka A
 
Kiser Monika (ZKS Elana Toruń)
Szurpicka Urszula (MOS Zatoka Braniewo) Kiser M. 
Kiser M. 
Dziąg Ewa (MKS VIS Skierniewice) Dziąg E. 
 
Kiser M. 
Mądroszyk Jolanta (AZS OŚ Poznań)
Lenarcik Małgorzata (AKS Strzegom) Mądroszyk J. 
Gałat G. 
Gałat Grażyna (MKS Pałac Młodzieży Łódź) Gałat G. 
 


Ćwiartka B
 
Wróbel Julita (MKS Pałac Młodzieży Kraków)
Szolka Daria (MKS Juvenia Wrocław) Wróbel J. 
Bassa M. 
Bassa Małgorzata (WKS Lublinianka Lublin) Bassa M. 
 
Bassa M. 
Kusztelak Maria (AKS Strzegom)
  Kusztelak M. 
Cis A. 
Cis Agnieszka (KS Polonia Niewiadom) Cis A. 
 


Ćwiartka C
 
Markiewicz Mariola (MKS Mostostal Siedlce)
Królak Magdalena (AKS Strzegom) Markiewicz M. 
Markiewicz M. 
Lubczyńska Sylwia (KS Gwardia Wrocław) Lubczyńska S. 
 
Markiewicz M. 
Kornecka Joanna (MKS Pałac Młodzieży Łódź)
  Kornecka J. 
Kornecka J. 
Jackowska Katarzyna (AZS OŚ Poznań) Jackowska K. 
 


Ćwiartka D
 
Zaitz Bożena (KKS Hejnał Kęty)
Szefer Elżbieta (UKS Olimpia-Judo Elbląg) Szefer E. 
Szefer E. 
Jakubiak Kinga (WKS Lublinianka Lublin) Jakubiak K. 
 
Szefer E. 
Adamczuk Monika (TS Gwardia Warszawa)
  Adamczuk M. 
Adamczuk M. 
Rochowiak Monika (MKS Pałac Młodzieży Kraków) Rochowiak M. 
 


Repasaże
 
Szurpicka U. 
Dziąg E. 
Dziąg E.  Dziąg E. 
Gałat G. 
Wróbel J. 
 
Wróbel J. 
Wróbel J.  Wróbel J. 
Cis A.  Wróbel J. 
Markiewicz M. 
Królak M. 
Lubczyńska S. 
Lubczyńska S.  Lubczyńska S. 
Kornecka J. 
Adamczuk M. 
Zaitz B. 
Jakubiak K. 
Jakubiak K.  Adamczuk M. 
Adamczuk M.  Adamczuk M. 
Kiser M. 


Półfinały / Finał
 
Kiser M. 
Bassa M. 
Bassa M. 
Szefer E. 
Markiewicz M. 
Szefer E. 
Szefer E. 

Polityka prywatności Judostat.pl