Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grand Prix Seniorów
Gdańsk, 01-02.04.2000
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -60 kg
Ćwiartka A
 
Świercz Dariusz (WKS Śląsk Wrocław)
Jankowski Artur (KU AZS WAT Warszawa) Świercz D. 
Świercz D. 
Zmarzły Krzysztof (GKS Czarni Bytom) Bułka J. 
Bułka Jakub (KS Judo Czechowice-Dziedzice)
Skulte A. 
Wieteska Bartłomiej (TS Wisła Kraków)
Skulte Adam (GKS Czarni Bytom) Skulte A. 
Skulte A. 
Brzeziński Artur (TS Gwardia Warszawa) Brzeziński A. 
 


Ćwiartka B
 
Zwolski Grzegorz (WKS Śląsk Wrocław)
Matuszek Marek (TS Wisła Kraków) Matuszek M. 
Matuszek M. 
Janic Łukasz (GKS Czarni Bytom) Janic Ł. 
 
Matuszek M. 
Maciejewski Maciej (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Michałek Mateusz (GKS Czarni Bytom) Maciejewski M. 
Maciejewski M. 
Mioduszewski Dawid (WKS Śląsk Wrocław) Mioduszewski D. 
 


Ćwiartka C
 
Libera Rafał (WKS Śląsk Wrocław)
Pintara Marcin (TS Gwardia Warszawa) Libera R. 
Pilarski M. 
Pilarski Marcin (GKS Czarni Bytom) Pilarski M. 
 
Pilarski M. 
Znamirowski Michał (TS Wisła Kraków)
Boguszewski Dariusz (KS AZS-AWF Warszawa) Boguszewski D. 
Boguszewski D. 
Kracik Mirosław (GKS Czarni Bytom) Kracik M. 
 


Ćwiartka D
 
Pichtikow Bisłan (WKS Śląsk Wrocław)
Kostrzewa Maciej (KS AZS-AWF Wrocław) Kostrzewa M. 
Kostrzewa M. 
Adamek Juliusz (GKS Wybrzeże Gdańsk) Adamek J. 
 
Wysocki W. 
Chabracki Andrzej (KU AZS WAT Warszawa)
Kłys Artur (TS Wisła Kraków) Kłys A. 
Wysocki W. 
Wysocki Wojciech (GKS Czarni Bytom) Wysocki W. 
 


Repasaże
 
Wieteska B. 
Brzeziński A. 
Brzeziński A.  Brzeziński A. 
Świercz D. 
Brzeziński A. 
Zwolski G. 
Zwolski G. 
Janic Ł.  Zwolski G. 
Maciejewski M.  Brzeziński A. 
Pilarski M. 
 
Libera R. 
Libera R.  Libera R. 
Boguszewski D. 
Kostrzewa M. 
 
Kłys A. 
Kłys A.  Kostrzewa M. 
Kostrzewa M.  Kostrzewa M. 
Skulte A. 


Półfinały / Finał
 
Skulte A. 
Matuszek M. 
Matuszek M. 
Matuszek M. 
Pilarski M. 
Wysocki W. 
Wysocki W. 

Polityka prywatności Judostat.pl