Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grand Prix Seniorów
Gdańsk, 01-02.04.2000
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -100 kg
Ćwiartka A
 
Poździk Jarosław (WKS Flota Gdynia)
Błachnia Hubert (KU AZS PW Warszawa) Poździk J. 
Poździk J. 
Gorbakon Igor (GKS Wybrzeże Gdańsk) Gorbakon I. 
 
Misztal E. 
Włodarski Tomasz (AZS AWF Gdańsk)
Tomczak Sławomir (ULKS Ippon Jarocin) Tomczak S. 
Misztal E. 
Misztal Eugeniusz (GKS Czarni Bytom) Misztal E. 
 


Ćwiartka B
 
Szpiglewski Marek (OPKS Gwardia Olsztyn)
Łobocki Konrad (WKS Flota Gdynia) Szpiglewski M. 
Jaszewski M. 
Jaszewski Mariusz (AZS AWF Gdańsk) Jaszewski M. 
 
Sitarski P. 
Klonek Grzegorz (GKS Czarni Bytom)
  Klonek G. 
Sitarski P. 
Sitarski Paweł (TS Gwardia Warszawa) Sitarski P. 
 


Ćwiartka C
 
Fil Tomasz (AZS AWF Gdańsk)
Głodek Marek (KŚ AZS Gliwice) Głodek M. 
Zimoląg G. 
Zimoląg Grzegorz (GKS Czarni Bytom) Zimoląg G. 
 
Zimoląg G. 
Miarka Karol (UKS Ósemka Nowa Sól)
Bicz Tomasz (KS AZS-AWF Warszawa) Bicz T. 
Dudek P. 
Dudek Piotr (GKS Wybrzeże Gdańsk) Dudek P. 
 


Ćwiartka D
 
Tałach Sławomir (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Lubaś Tomasz (WKS Śląsk Wrocław) Lubaś T. 
Szewczak T. 
Szewczak Tomasz (AZS AWF Gdańsk) Szewczak T. 
 
Szewczak T. 
Polewski Patryk (WKS Flota Gdynia)
  Polewski P. 
Borowiec G. 
Borowiec Grzegorz (GKS Czarni Bytom) Borowiec G. 
 


Repasaże
 
 
Tomczak S. 
Tomczak S.  Tomczak S. 
Poździk J. 
Jaszewski M. 
 
Klonek G. 
Klonek G.  Jaszewski M. 
Jaszewski M.  Zimoląg G. 
Zimoląg G. 
 
Głodek M. 
Głodek M.  Głodek M. 
Dudek P. 
Borowiec G. 
 
Lubaś T. 
Lubaś T.  Borowiec G. 
Borowiec G.  Misztal E. 
Misztal E. 


Półfinały / Finał
 
Misztal E. 
Sitarski P. 
Sitarski P. 
Sitarski P. 
Zimoląg G. 
Szewczak T. 
Szewczak T. 

Polityka prywatności Judostat.pl