Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U20
Warszawa, 24-25.09.2016
 

Warsaw Judo Open
Warsaw Judo Open U17 Warsaw Judo Open U15
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -57 kg
Ćwiartka A
 
Gos Karolina (15; UKJ 225 Warszawa)
Von zelewski Sophie ( Niemcy) Von zelewski S. 
Souza, S. 
Souza, Sandy ( Brazylia) Souza, S. 
 
Souza, S. 
Kozłowska Ewelina (UMKS Żak Kielce)
  Kozłowska E. 
Butlewska A. 
Butlewska Aleksandra (7; SGKS Wybrzeże Gdańsk) Butlewska A. 
 


Ćwiartka B
 
Mróz Dominika (4; UKS Drako 79 Warszawa)
Maroti Alexandra ( Węgry) Mróz D. 
Mróz D. 
Van lijssel Lois ( Holandia) Van lijssel L. 
 
Zachová R. 
Zachová Renata ( Czechy)
  Zachová R. 
Zachová R. 
Pers Wiktoria (MOSiR Bochnia) Pers W. 
 


Ćwiartka C
 
Anita Somers ( Holandia)
Eveline Delbaen ( Belgia) Eveline D. 
Eveline D. 
Uku¶ Agnieszka (GKS Czarni Bytom) Uku¶ A. 
 
Eveline D. 
Przyczyna Katarzyna (16; UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki)
  Przyczyna K. 
Przyczyna K. 
Kaulfusova Katerina ( Czechy) Kaulfusova K. 
 


Ćwiartka D
 
Funkaite Greta ( Litwa)
Galiart Germaine ( Holandia) Galiart G. 
Galiart G. 
Płocińska Sandra (UKS 5 Żnin) Płocińska S. 
 
Franco, I. 
Janeczko Joanna (5; KS AZS-AWF Warszawa)
  Janeczko J. 
Franco, I. 
Franco, Izabela ( Brazylia) Franco, I. 
 


Repasaże
 
 
Von zelewski S. 
Von zelewski S.  Butlewska A. 
Butlewska A. 
Butlewska A. 
 
Pers W. 
Pers W.  Mróz D. 
Mróz D.  Butlewska A. 
Eveline D. 
Anita S. 
Anita S. 
Uku¶ A.  Anita S. 
Przyczyna K. 
Janeczko J. 
 
Janeczko J. 
Janeczko J.  Janeczko J. 
Galiart G.  Souza, S. 
Souza, S. 


Półfinały / Finał
 
Souza, S. 
Zachová R. 
Zachová R. 
Zachová R. 
Eveline D. 
Franco, I. 
Franco, I. 

Polityka prywatności Judostat.pl