Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13
Warszawa, 05.11.2016
 

III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -26 kg -30 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -52 kg -59 kg +59 kg

 kategoria: -33 kg
Ćwiartka A
 
Lipiński Franciszek (UKS SameJudo )
Galas Michał (UKS Judo Panda Warszawa) Lipiński F. 
Manowski D. 
Manowski Dawid (UKJ Lemur Warszawa) Manowski D. 
Dzięciołowski Jakub (UKJ AON Rembertów)
Manfelds T. 
Szarowicz Szymon (UKS Judo Panda Warszawa)
Manfelds Tomass (JC Kyodai Riga) Manfelds T. 
Manfelds T. 
Samsonov Daniil (Sdushor Kaliningrad) Samsonov D. 
 


Ćwiartka B
 
Sokolov Eduard (Sdushor Kaliningrad)
Padziński Kamil (UKJ Meiyo Warszawa) Sokolov E. 
Sokolov E. 
Marchel Aleksander (UKJ Lemur Warszawa) Marchel A. 
 
Skórka F. 
Dinne Gints (JC Kyodai Riga)
Skórka Filip (UKS Judo Panda Warszawa) Skórka F. 
Skórka F. 
Szulc Filip (UKS Ronin-Team Warszawa) Szulc F. 
 


Ćwiartka C
 
Rzeniewicz Jakub (UKJ Lemur Warszawa)
Saranevich Kirill (Sdushor Kaliningrad) Rzeniewicz J. 
Fityka M. 
Cers Krisjanis (JC Kyodai Riga) Fityka M. 
Fityka Mateusz (GKS Czarni Bytom)
Fityka M. 
Mijas Karol (UKS Judo Panda Warszawa)
Uchlik Filip (Stowarzyszenie Arrachion Olsztyn) Uchlik F. 
Gajcy N. 
Gajcy Nikodem (UKJ Meiyo Warszawa) Gajcy N. 
 


Ćwiartka D
 
Piechota Stanisław (UKS Judo Panda Warszawa)
Kamiński Michał (UKJ Lemur Warszawa) Piechota S. 
Piechota S. 
Madrera Alex (Judo Club Bardejov) Madrera A. 
 
Piechota S. 
Związek Mateusz (UKJ Yuko Józefów)
Zavyalov Gleb (Sdushor Kaliningrad) Zavyalov G. 
Zavyalov G. 
Janovs Rudis (JC Kyodai Riga) Janovs R. 
 


Repasaże
 
Szarowicz S. 
Szarowicz S. 
Samsonov D.  Manowski D. 
Manowski D. 
Szulc F. 
Dinne G. 
Szulc F. 
Szulc F.  Szulc F. 
Sokolov E.  Fityka M. 
Fityka M. 
Cers K. 
Cers K. 
Rzeniewicz J.  Gajcy N. 
Gajcy N. 
Zavyalov G. 
Kamiński M. 
Madrera A. 
Madrera A.  Zavyalov G. 
Zavyalov G.  Manfelds T. 
Manfelds T. 


Półfinały / Finał
 
Manfelds T. 
Skórka F. 
Skórka F. 
Piechota S. 
Fityka M. 
Piechota S. 
Piechota S. 

Polityka prywatności Judostat.pl