Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Jastrzębie - Zdrój, 27-28.09.2003
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -60 kg
Ćwiartka A
 
Filipiak Ryszard (MKS Olimpijczyk Włocławek)
Bielaszka Adrian (KŚ AZS Gliwice) Bielaszka A. 
Tabisz D. 
Tabisz Dariusz (WKS Śląsk Wrocław) Tabisz D. 
 
Tabisz D. 
Kręcielewski Marek (TS Gwardia Warszawa)
  Kręcielewski M. 
Rowicki M. 
Rowicki Mariusz (UKJ Ryś Warszawa) Rowicki M. 
 


Ćwiartka B
 
Zachara Bartosz (Z¦ AZS Opole)
Buczak Tomasz (KS Gwardia Wrocław) Zachara B. 
Zachara B. 
Pezda Szymon (KS Gwardia Bielsko-Biała) Pezda S. 
 
Boguszewski D. 
Wysocki Kamil (GKS Czarni Bytom)
  Wysocki K. 
Boguszewski D. 
Boguszewski Dariusz (KS AZS-AWF Warszawa) Boguszewski D. 
 


Ćwiartka C
 
Wieteska Bartłomiej (KS Gwardia Bielsko-Biała)
Kłys Artur (TS Wisła Kraków) Kłys A. 
Kłys A. 
Dębioch Seweryn (GKS Czarni Bytom) Dębioch S. 
 
Kłys A. 
Ozdoba Tomasz (Z¦ AZS Opole)
  Ozdoba T. 
Janicki M. 
Janicki Mariusz (WKS Śląsk Wrocław) Janicki M. 
 


Ćwiartka D
 
Pintara Marcin (TS Gwardia Warszawa)
Adamek Juliusz (SGKS Wybrzeże Gdańsk) Pintara M. 
Majewski R. 
Majewski Rafał (KS AZS-AWF Warszawa) Majewski R. 
 
¦wiercz D. 
¦wiercz Dariusz (WKS Śląsk Wrocław)
  ¦wiercz D. 
¦wiercz D. 
Wysocki Paweł (GKS Czarni Bytom) Wysocki P. 
 


Repasaże
 
 
Bielaszka A. 
Bielaszka A.  Rowicki M. 
Rowicki M. 
Rowicki M. 
 
Wysocki K. 
Wysocki K.  Zachara B. 
Zachara B.  Rowicki M. 
¦wiercz D. 
Wieteska B. 
Wieteska B. 
Dębioch S.  Wieteska B. 
Janicki M. 
Majewski R. 
 
Wysocki P. 
Wysocki P.  Majewski R. 
Majewski R.  Majewski R. 
Boguszewski D. 


Półfinały / Finał
 
Tabisz D. 
Tabisz D. 
Boguszewski D. 
Tabisz D. 
Kłys A. 
Kłys A. 
¦wiercz D. 

Polityka prywatności Judostat.pl