Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Jastrzębie - Zdrój, 27-28.09.2003
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -73 kg
Ćwiartka A
 
Liszek Łukasz (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Zajkowski Adam (WOSW KS Warszawa) Zajkowski A. 
Zajkowski A. 
Toboła Marek (KS Judo Czechowice-Dziedzice) Toboła M. 
 
Zajkowski A. 
Wasilewski Wojciech (KS AZS-AWF Warszawa)
Gadacz Krzysztof (GKS Czarni Bytom) Gadacz K. 
Gadacz K. 
Warth Michał (KŚ AZS Gliwice) Warth M. 
 


Ćwiartka B
 
Kostrzewa Maciej (GKS Czarni Bytom)
Bagiński Krzysztof (KS AZS-AWF Warszawa) Kostrzewa M. 
Trędowski G. 
Trędowski Grzegorz (TS Gwardia Warszawa) Trędowski G. 
 
Bałanda T. 
Jabłoński Marcin (WKS Śląsk Wrocław)
Maszota Michał (WKS Flota Gdynia) Maszota M. 
Bałanda T. 
Bałanda Tomasz (AZS UW Warszawa) Bałanda T. 
 


Ćwiartka C
 
Piekarczyk Wojciech (KS Gwardia Opole)
Janociński Arkadiusz (KS Lublinianka Lublin) Piekarczyk W. 
Piekarczyk W. 
Garsztecki Bartosz (KŚ AZS Gliwice) Garsztecki B. 
 
Piekarczyk W. 
Zajkowski Wojciech (WOSW KS Warszawa)
Kołodziej Marcin (KS AZS AWFiS Gdańsk) Kołodziej M. 
Kołodziej M. 
Adamczyk Michał (KS Gwardia Bielsko-Biała) Adamczyk M. 
 


Ćwiartka D
 
Remiarz Adam (KS AZS-AWF Wrocław)
Ciniewski Łukasz (WTJ Włocławek) Remiarz A. 
Remiarz A. 
Czajka Grzegorz (GKS Czarni Bytom) Czajka G. 
 
Trędowski R. 
Białas Paweł (KS AZS-AWF Warszawa)
Trędowski Robert (TS Gwardia Warszawa) Trędowski R. 
Trędowski R. 
Poździk Adam (WKS Flota Gdynia) Poździk A. 
 


Repasaże
 
Liszek Ł. 
Liszek Ł. 
Toboła M.  Liszek Ł. 
Gadacz K. 
Liszek Ł. 
 
Maszota M. 
Maszota M.  Trędowski G. 
Trędowski G.  Liszek Ł. 
Piekarczyk W. 
Janociński A. 
Garsztecki B. 
Garsztecki B.  Garsztecki B. 
Kołodziej M. 
Garsztecki B. 
Białas P. 
Białas P. 
Poździk A.  Remiarz A. 
Remiarz A.  Garsztecki B. 
Bałanda T. 


Półfinały / Finał
 
Zajkowski A. 
Zajkowski A. 
Bałanda T. 
Trędowski R. 
Piekarczyk W. 
Trędowski R. 
Trędowski R. 

Polityka prywatności Judostat.pl