Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Jastrzębie - Zdrój, 27-28.09.2003
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -81 kg
Ćwiartka A
 
Urban Paweł (KS AZS-AWF Warszawa)
Bębas Grzegorz (GKS Czarni Bytom) Urban P. 
Urban P. 
Zbyszewski Piotr (TS Wisła Kraków) Zbyszewski P. 
 
Urban P. 
Ko¶niewski Marcin (Z¦ AZS Opole)
  Ko¶niewski M. 
Ko¶niewski M. 
Wojciechowski Paweł (WOSW KS Warszawa) Wojciechowski P. 
 


Ćwiartka B
 
B±kowicz Krzysztof (GKS Czarni Bytom)
  B±kowicz K. 
Kluk S. 
Kluk Sławomir (KŚ AZS Gliwice) Kluk S. 
 
Mróz D. 
Peciak Szymon (KS AZS-AWF Wrocław)
  Peciak S. 
Mróz D. 
Mróz Daniel (KS AZS AWFiS Gdańsk) Mróz D. 
 


Ćwiartka C
 
Ciniewski Aleksander (WTJ Włocławek)
Krawczyk Wincenty (GKS Czarni Bytom) Ciniewski A. 
Ciniewski A. 
Antoniak Michał (KS Gwardia Łódź) Antoniak M. 
 
Skórkowski T. 
Sosnowski Krzysztof (KS AZS AWFiS Gdańsk)
  Sosnowski K. 
Skórkowski T. 
Skórkowski Tomasz (KS AZS-AWF Wrocław) Skórkowski T. 
 


Ćwiartka D
 
Karwowski Radosław (KS AZS-AWF Warszawa)
  Karwowski R. 
Rainczuk J. 
Rainczuk Józef (GKS Czarni Bytom) Rainczuk J. 
 
Rainczuk J. 
Wi¶niewski Hubert (MKS Olimpijczyk Włocławek)
  Wi¶niewski H. 
Bilik R. 
Bilik Radosław (KS Gwardia Opole) Bilik R. 
 


Repasaże
 
Bębas G. 
Zbyszewski P. 
Zbyszewski P.  Zbyszewski P. 
Ko¶niewski M. 
Zbyszewski P. 
 
Peciak S. 
Peciak S.  Peciak S. 
Kluk S.  Rainczuk J. 
Rainczuk J. 
 
Sosnowski K. 
Sosnowski K.  Sosnowski K. 
Ciniewski A. 
Sosnowski K. 
 
Karwowski R. 
Karwowski R.  Karwowski R. 
Bilik R.  Mróz D. 
Mróz D. 


Półfinały / Finał
 
Urban P. 
Urban P. 
Mróz D. 
Urban P. 
Skórkowski T. 
Skórkowski T. 
Rainczuk J. 

Polityka prywatności Judostat.pl