Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Luboń, 20-21.06.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -81 kg
Ćwiartka A
 
Mansfeld Patryk (KS Akademia Judo Poznań)
Dondalski Piotr (TS Gwardia Olsztyn) Dondalski P. 
Jackiewicz M. 
Jackiewicz Michał (4; UKJ AON Rembertów) Jackiewicz M. 
 
Jackiewicz M. 
Górczyński Adrian (MKS Olimpijczyk Włocławek)
Kozak Jakub (UKS Drako 79 Warszawa) Kozak J. 
Czarnecki M. 
Czarnecki Michał (8; WKSW Włocławek) Czarnecki M. 
 


Ćwiartka B
 
Knap Paweł (21; GKS Czarni Bytom)
Świątek Kacper (UKS 10 Bydgoszcz) Knap P. 
Guzowski H. 
Guzowski Hubert (11; TS Wisła Kraków) Guzowski H. 
 
Ołdak S. 
Wachowiak Adrian (KS AZS-AWF Poznań)
Ołdak Sebastian (6; KS AZS-AWF Warszawa) Ołdak S. 
Ołdak S. 
Strojec Szymon (MKS Juvenia Wrocław) Strojec S. 
 


Ćwiartka C
 
Liberda Łukasz (GKS Czarni Bytom)
Baraniewski Iwo (1; UKJ 225 Warszawa) Baraniewski I. 
Baraniewski I. 
Skrzyński Marcin (UKS Galeon Gdynia) Skrzyński M. 
 
Baraniewski I. 
Solarczyk Igor (MKS Pałac Młodzieży Łódź)
Kubiak Kacper (KS Akademia Judo Poznań) Kubiak K. 
Kubiak K. 
Sowa Albert (22; UKJ AON Rembertów) Sowa A. 
 


Ćwiartka D
 
Jewtuch Konrad (13; UKS Dwunastka Leszno)
Szaniawski Bartosz (TSJ Gryf Słupsk) Szaniawski B. 
Rombel M. 
Rombel Michał (UKJ AON Rembertów) Rombel M. 
 
Ouerferlli K. 
Ouerferlli Kerim (9; UKS Grot Kraków)
Grzywacz Michał (UKS Judo Częstochowa) Ouerferlli K. 
Ouerferlli K. 
Resztak Mateusz (AZS OŚ Łódź) Resztak M. 
 


Repasaże
 
 
Dondalski P. 
Dondalski P.  Czarnecki M. 
Czarnecki M. 
Czarnecki M. 
Wachowiak A. 
Wachowiak A. 
Strojec S.  Guzowski H. 
Guzowski H.  Ouerferlli K. 
Ouerferlli K. 
Liberda Ł. 
Liberda Ł. 
Skrzyński M.  Kubiak K. 
Kubiak K. 
Rombel M. 
Grzywacz M. 
Resztak M. 
Resztak M.  Rombel M. 
Rombel M.  Ołdak S. 
Ołdak S. 


Półfinały / Finał
 
Jackiewicz M. 
Jackiewicz M. 
Ołdak S. 
Jackiewicz M. 
Baraniewski I. 
Baraniewski I. 
Ouerferlli K. 

Polityka prywatności Judostat.pl