Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Luboń, 20-21.06.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -90 kg
Ćwiartka A
 
Domański Damian (GKS Olimpia Grudziądz)
Ryciak Eryk (1; AZS UW Warszawa) Ryciak E. 
Ryciak E. 
Pająk Miron (32; KS Start Radom) Pająk M. 
 
Ryciak E. 
Frąckowiak Patryk (12; UKS Conrad Gdańsk)
  Frąckowiak P. 
Frąckowiak P. 
Pajor Jakub (KS Budowlani Sosnowiec) Pajor J. 
 


Ćwiartka B
 
Niedźwiedzki Dominik (UKS Olimpia-Judo Elbląg)
Moliński Tomasz (6; MKS Juvenia Wrocław) Moliński T. 
Moliński T. 
Maj Mikołaj (31; KSJ Gwardia Koszalin) Maj M. 
 
Grodecki A. 
Grodecki Artur (5; GKS Czarni Bytom)
  Grodecki A. 
Grodecki A. 
Bogusławski Olgierd (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) Bogusławski O. 
 


Ćwiartka C
 
Kołodziej Jakub (UKS Dwójka Tarnowskie Góry)
Kejza Paweł (2; KS Polonia Rybnik) Kejza P. 
Kejza P. 
Duszyński Paweł (SGKS Wybrzeże Gdańsk) Duszyński P. 
 
Kejza P. 
Przywara Mieszko (8; MKS Juvenia Wrocław)
  Przywara M. 
Przywara M. 
Karpierz Patryk (12; KŚ AZS Gliwice) Karpierz P. 
 


Ćwiartka D
 
Rybiński Mariusz (22; UKS Junior Lipno)
Sadło Kacper (6; KS MaKo Judo Wrocław) Sadło K. 
Sadło K. 
Jaworski Dominik (26; Klub Judo AZS Opole) Jaworski D. 
 
Grzegorzek M. 
Surma Przemysław (26; UKS Sparta Sława)
  Surma P. 
Grzegorzek M. 
Grzegorzek Miłosz (11; KS Gwardia Bielsko-Biała) Grzegorzek M. 
 


Repasaże
 
Domański D. 
Pająk M. 
Pająk M.  Frąckowiak P. 
Frąckowiak P. 
Frąckowiak P. 
 
Bogusławski O. 
Bogusławski O.  Bogusławski O. 
Moliński T.  Grzegorzek M. 
Grzegorzek M. 
Kołodziej J. 
Kołodziej J. 
Duszyński P.  Przywara M. 
Przywara M. 
Sadło K. 
 
Surma P. 
Surma P.  Sadło K. 
Sadło K.  Grodecki A. 
Grodecki A. 


Półfinały / Finał
 
Ryciak E. 
Ryciak E. 
Grodecki A. 
Kejza P. 
Kejza P. 
Kejza P. 
Grzegorzek M. 

Polityka prywatności Judostat.pl