Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Młodziczek i Młodzików
Suchy Las, 19.03.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -48 kg
Ćwiartka A
 
Markiewicz Paula (UKS Judo Tuliszków)
  Markiewicz P. 
Kwaśny G. 
Kwaśny Gabriela (UKS MOSiR Jasło) Kwaśny G. 
 
Kwaśny G. 
Mohr Natalia (Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec)
  Mohr N. 
Mohr N. 
Wrocławek Marcelina (KS Budowlani Sosnowiec) Twardowska M. 
Twardowska Marta (BKS Judo Bydgoszcz)


Ćwiartka B
 
Nogaj Weronika (ULKS Judo Kowala)
  Nogaj W. 
Banaszek Z. 
Banaszek Zuzanna (UKS Judo Fight Club Warszawa) Banaszek Z. 
 
Pałka A. 
Szczepanowska Oliwia (MKS Juvenia Wrocław)
  Szczepanowska O. 
Pałka A. 
Pałka Agata (8; UKS Olimp Nowa Sól) Pałka A. 
 


Ćwiartka C
 
Kopczyńska Sylwia (UKS Judo Eljot Płock)
  Kopczyńska S. 
Śmigiel E. 
Śmigiel Ewelina (Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec) Śmigiel E. 
 
Styrcz W. 
Styrcz Weronika (11; UKS Arashi Łódź)
  Styrcz W. 
Styrcz W. 
Radzicka Zuzanna (UKS Gimnazjon Suchy Las) Radzicka Z. 
 


Ćwiartka D
 
Dybaś Dominika (UKS MOSiR Jasło)
  Dybaś D. 
Stachowska P. 
Stachowska Patrycja (KS Polonia Rybnik) Stachowska P. 
 
Stachowska P. 
Ptak Wiktoria (7; UKJ Champion Warszawa)
  Ptak W. 
Ptak W. 
Cygan Hanna (KJ Samuraj Koszalin) Cygan H. 
 


Repasaże
 
 
Markiewicz P. 
Markiewicz P.  Markiewicz P. 
Mohr N. 
Banaszek Z. 
 
Szczepanowska O. 
Szczepanowska O.  Banaszek Z. 
Banaszek Z.  Styrcz W. 
Styrcz W. 
 
Radzicka Z. 
Radzicka Z.  Śmigiel E. 
Śmigiel E. 
Śmigiel E. 
 
Dybaś D. 
Dybaś D.  Dybaś D. 
Ptak W.  Kwaśny G. 
Kwaśny G. 


Półfinały / Finał
 
Kwaśny G. 
Pałka A. 
Pałka A. 
Pałka A. 
Styrcz W. 
Stachowska P. 
Stachowska P. 

Polityka prywatności Judostat.pl