Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Kąty Wrocławskie, 02.04.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -90 kg
Ćwiartka A
 
Borowski Paweł (3; KS Polonia Rybnik)
Cebula Bartosz (12; UKS Olimpia-Judo Elbląg) Borowski P. 
Borowski P. 
Paduch Damian (MMKS Wojownik Skierniewice) Paduch D. 
 
Borowski P. 
Karpierz Patryk (KŚ AZS Gliwice)
  Karpierz P. 
Gdula G. 
Gdula Grzegorz (7; KS Gwardia Wrocław) Gdula G. 
 


Ćwiartka B
 
Frąckowiak Patryk (10; UKS Conrad Gdańsk)
  Frąckowiak P. 
Frąckowiak P. 
Sawicki Dominik (MKS Truso Elbląg) Sawicki D. 
 
Pękala M. 
Pękala Miłosz (2; KS Gwardia Wrocław)
  Pękala M. 
Pękala M. 
Czuliński Bartosz (AZS OŚ Poznań) Czuliński B. 
 


Ćwiartka C
 
Ryciak Eryk (AZS UW Warszawa)
Włodarczyk Sebastian (UKJ Legion Zamość) Ryciak E. 
Ozimek J. 
Ozimek Jakub (1; KS AZS-AWF Warszawa) Ozimek J. 
 
Ozimek J. 
Maleta Jakub (6; PUKS Makowiec Skaryszew)
  Maleta J. 
Szczepaniak M. 
Szczepaniak Michał (WKS Śląsk Wrocław) Szczepaniak M. 
 


Ćwiartka D
 
Głowacki Michał (5; KŚ AZS Gliwice)
  Głowacki M. 
Drzewiecki T. 
Drzewiecki Tomasz (UKS 3 Piła) Drzewiecki T. 
 
Drzewiecki T. 
Maj Mikołaj (KSJ Gwardia Koszalin)
  Maj M. 
Cepuch M. 
Cepuch Michał (4; KS Gwardia Wrocław) Cepuch M. 
 


Repasaże
 
Cebula B. 
Cebula B. 
Paduch D.  Gdula G. 
Gdula G. 
Gdula G. 
 
Czuliński B. 
Czuliński B.  Frąckowiak P. 
Frąckowiak P.  Drzewiecki T. 
Drzewiecki T. 
 
Ryciak E. 
Ryciak E.  Ryciak E. 
Szczepaniak M. 
Ryciak E. 
 
Głowacki M. 
Głowacki M.  Cepuch M. 
Cepuch M.  Ryciak E. 
Borowski P. 


Półfinały / Finał
 
Borowski P. 
Pękala M. 
Pękala M. 
Ozimek J. 
Ozimek J. 
Ozimek J. 
Drzewiecki T. 

Polityka prywatności Judostat.pl