Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych
Gorzów Wielkopolski, 05-06.05.2017
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -81 kg
Ćwiartka A
 
Kasprzyński Szymon (GKS Czarni Bytom)
Jewtuch Karol (6; PKS Olimpia Poznań) Jewtuch K. 
Jewtuch K. 
Wojnarowski Kacper (UKS Judo Tuliszków) Wojnarowski K. 
 
Jewtuch K. 
Kujawa Jan (7; TKS Judo Toruń)
Kuczer Maciej (UKS Bielik Bielany Wrocławskie) Kujawa J. 
Kujawa J. 
Litwin Piotr (KS MaKo Judo Wrocław) Litwin P. 
 


Ćwiartka B
 
Salamon Maksymilian (3; UKJ Ryś Warszawa)
Cebula Rafał (27; UKS Olimpia-Judo Elbląg) Salamon M. 
Salamon M. 
Mechowski Dawid (22; UKS Conrad Gdańsk) Mechowski D. 
 
Szaniawski B. 
Hercel Olaf (GKS Czarni Bytom)
Żbikowski Hubert (22; UKJ Yuko Józefów) Żbikowski H. 
Szaniawski B. 
Szaniawski Bartosz (1; TSJ Gryf Słupsk) Szaniawski B. 
 


Ćwiartka C
 
Wątły Piotr (4; UKS Conrad Gdańsk)
Perajski Wiktor (9; UKS Narew Łapy) Wątły P. 
Wątły P. 
Grzybek Mateusz (27; UKS Nakano Pogwizdów) Grzybek M. 
 
Krempeć D. 
Chryst Bartosz (GKS Czarni Bytom)
Jóżwik Mateusz (22; HKS Żubr Hajnówka) Chryst B. 
Krempeć D. 
Krempeć Daniel (11; UKJ Millenium Rzeszów) Krempeć D. 
 


Ćwiartka D
 
Kubiak Nikodem (KS AZS-AWF Poznań)
Kapusta Paweł (19; UKS De La Salle Gdańsk) Kapusta P. 
Dolaziński S. 
Dolaziński Stanisław (2; UKJ Lemur Warszawa) Dolaziński S. 
 
Dolaziński S. 
Gwiazda Jakub (16; AZS UW Warszawa)
Szynalski Maciej (7; UKS Bielik Bielany Wrocławskie) Szynalski M. 
Szynalski M. 
Haj Obeid Esmail (BKS Judo Bydgoszcz) Haj Obeid E. 
 


Repasaże
 
Kasprzyński S. 
Kasprzyński S. 
Wojnarowski K.  Kasprzyński S. 
Kujawa J. 
Kasprzyński S. 
 
Żbikowski H. 
Żbikowski H.  Żbikowski H. 
Salamon M.  Krempeć D. 
Krempeć D. 
 
Chryst B. 
Chryst B.  Chryst B. 
Wątły P. 
Chryst B. 
 
Kapusta P. 
Kapusta P.  Kapusta P. 
Szynalski M.  Chryst B. 
Jewtuch K. 


Półfinały / Finał
 
Jewtuch K. 
Szaniawski B. 
Szaniawski B. 
Dolaziński S. 
Krempeć D. 
Dolaziński S. 
Dolaziński S. 

Polityka prywatności Judostat.pl