Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych
Oleśnica, 07.10.2017
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -81 kg
Ćwiartka A
 
Zawicki Krystian (20; AZS UW Warszawa)
Kocioł Albin (TS Wisła Kraków) Kocioł A. 
Kocioł A. 
Sobieraj Wiktor (MKS Juvenia Wrocław) Sobieraj W. 
 
Kocioł A. 
Cebula Rafał (36; UKS Olimpia-Judo Elbląg)
  Cebula R. 
Cebula R. 
Wawer Damian (UKS Targówek Warszawa) Wawer D. 
 


Ćwiartka B
 
Leśniewski Alessio (ULKS Judo Kowala)
Mechowski Dawid (23; UKS Conrad Gdańsk) Mechowski D. 
Mechowski D. 
Gutt Jakub (KŚ AZS Gliwice) Gutt J. 
 
Harm P. 
Harm Paul ( Niemcy)
  Harm P. 
Harm P. 
Tachiri Albin ( Niemcy) Tachiri A. 
 


Ćwiartka C
 
Popielarz Dominik (UKS Feniks Bytom)
Moens Hessel ( Holandia) Moens H. 
Lenkiewicz Ł. 
Lenkiewicz Łukasz (21; MKS Juvenia Wrocław) Lenkiewicz Ł. 
 
Maisuradze G. 
Maisuradze Guga ( Gruzja)
  Maisuradze G. 
Maisuradze G. 
Pardo Marcin (KŚ AZS Gliwice) Pardo M. 
 


Ćwiartka D
 
Gromek Piotr (KS Akademia Judo Łódź)
  Gromek P. 
Gwiazda J. 
Gwiazda Jakub (18; AZS UW Warszawa) Gwiazda J. 
 
Szynalski M. 
Szynalski Maciej (WKS Śląsk Wrocław)
  Szynalski M. 
Szynalski M. 
Grudziński Sebastian (UKS Targówek Warszawa) Grudziński S. 
 


Repasaże
 
Zawicki K. 
Sobieraj W. 
Sobieraj W.  Cebula R. 
Cebula R. 
Cebula R. 
 
Tachiri A. 
Tachiri A.  Mechowski D. 
Mechowski D.  Szynalski M. 
Szynalski M. 
 
Pardo M. 
Pardo M.  Lenkiewicz Ł. 
Lenkiewicz Ł. 
Gwiazda J. 
 
Grudziński S. 
Grudziński S.  Gwiazda J. 
Gwiazda J.  Gwiazda J. 
Harm P. 


Półfinały / Finał
 
Kocioł A. 
Kocioł A. 
Harm P. 
Maisuradze G. 
Maisuradze G. 
Maisuradze G. 
Szynalski M. 

Polityka prywatności Judostat.pl