Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Rybnik, 02-03.10.2004
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -73 kg
Ćwiartka A
 
Wasilewski Wojciech (KS AZS-AWF Warszawa)
Liszek Łukasz (KS AZS AWFiS Gdańsk) Liszek Ł. 
Liszek Ł. 
Gadacz Krzysztof (GKS Czarni Bytom) Laskowski S. 
Laskowski Sebastian (KŚ AZS Gliwice)
Liszek Ł. 
Błażewicz Mariusz (KS Gwardia Opole)
Kręcielewski Tomasz (TS Gwardia Warszawa) Kręcielewski T. 
Kręcielewski T. 
Soiński Jakub (KS Polonia Rybnik) Soiński J. 
 


Ćwiartka B
 
Gajdamakin Radosław (GKS Czarni Bytom)
Kula Karol (UKS Bushi Rybnik) Gajdamakin R. 
Piekarczyk W. 
Piekarczyk Wojciech (KS Gwardia Opole) Piekarczyk W. 
Poździk Adam (WKS Flota Gdynia)
Piekarczyk W. 
Bibrowicz Bartosz (KS Gwardia Wrocław)
Miśkiewicz Radosław (PKS Olimpia Poznań) Bibrowicz B. 
Bibrowicz B. 
Kuczmar Bartosz (WOSW KS Warszawa) Kuczmar B. 
 


Ćwiartka C
 
Czajka Grzegorz (GKS Czarni Bytom)
Remiarz Adam (KS AZS-AWF Wrocław) Remiarz A. 
Remiarz A. 
Kopeć Andrzej (KS AZS-AWF Warszawa) Miller M. 
Miller Michał (MKS Truso Elbląg)
Remiarz A. 
Kuczyński Łukasz (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Umański Andrzej (MMKS Start Skierniewice) Umański A. 
Trędowski R. 
Trędowski Robert (TS Gwardia Warszawa) Trędowski R. 
 


Ćwiartka D
 
Trędowski Grzegorz (TS Gwardia Warszawa)
Maszota Michał (WKS Flota Gdynia) Trędowski G. 
Trędowski G. 
Kowalski Aleksander (KŚ AZS Gliwice) Kowalski A. 
Kamiński Marcin (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Trędowski G. 
Rossa Karol (KU AZS PW Warszawa)
Janik Krzysztof (WKS Śląsk Wrocław) Rossa K. 
Rudkowski P. 
Rudkowski Piotr (KS Gwardia Opole) Rudkowski P. 
 


Repasaże
 
Wasilewski W. 
Laskowski S. 
Laskowski S.  Kręcielewski T. 
Kręcielewski T. 
Kręcielewski T. 
Poździk A. 
Gajdamakin R. 
Gajdamakin R.  Gajdamakin R. 
Bibrowicz B.  Kręcielewski T. 
Remiarz A. 
Czajka G. 
Czajka G. 
Miller M.  Trędowski R. 
Trędowski R. 
Trędowski R. 
Maszota M. 
Kowalski A. 
Kowalski A.  Rudkowski P. 
Rudkowski P.  Trędowski R. 
Liszek Ł. 


Półfinały / Finał
 
Liszek Ł. 
Piekarczyk W. 
Piekarczyk W. 
Piekarczyk W. 
Remiarz A. 
Trędowski G. 
Trędowski G. 

Polityka prywatności Judostat.pl