Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Rybnik, 02-03.10.2004
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -81 kg
Ćwiartka A
 
Mróz Paweł (MMKS Start Skierniewice)
Błach Łukasz (KS Gwardia Wrocław) Błach Ł. 
Błach Ł. 
Laskowski Łukasz (KŚ AZS Gliwice) Laskowski Ł. 
Rzepecki Bartosz (PKS Gwardia Szczytno)
Błach Ł. 
Kujawski Piotr (KS Gwardia Łódź)
Zając Zbigniew (KU AZS PW Warszawa) Kujawski P. 
Bębas G. 
Bębas Grzegorz (GKS Czarni Bytom) Bębas G. 
 


Ćwiartka B
 
Bałanda Łukasz (AZS UW Warszawa)
Aulich Sebastian (KS AZS-AWF Warszawa) Bałanda Ł. 
Bałanda Ł. 
Czaplicki Paweł (KS AZS AWFiS Gdańsk) Czaplicki P. 
 
Bałanda Ł. 
Górnik Wojciech (UKS Bushi Rybnik)
Tworzydło Wiktor (MOSiR Bochnia) Górnik W. 
Antkowiak M. 
Antkowiak Maciej (PKS Olimpia Poznań) Antkowiak M. 
 


Ćwiartka C
 
Antoniak Michał (KS Gwardia Łódź)
Zbyszewski Piotr (TS Wisła Kraków) Zbyszewski P. 
Urban P. 
Śliwowski Daniel (TS Gwardia Warszawa) Urban P. 
Urban Paweł (KS AZS-AWF Warszawa)
Urban P. 
Zajkowski Adam (WOSW KS Warszawa)
Kowalski Szymon (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) Zajkowski A. 
Zajkowski A. 
Rzemieniecki Bartosz (GKS Czarni Bytom) Rzemieniecki B. 
 


Ćwiartka D
 
Szewczak Jacek (PKS Gwardia Szczytno)
Bukowski Paweł (KS AZS-AWF Warszawa) Szewczak J. 
Sosnowski K. 
Sosnowski Krzysztof (KS AZS AWFiS Gdańsk) Sosnowski K. 
 
Sosnowski K. 
Kluk Sławomir (KŚ AZS Gliwice)
Rainczuk Józef (GKS Czarni Bytom) Rainczuk J. 
Rainczuk J. 
Krajewski Paweł (WKS Flota Gdynia) Krajewski P. 
 


Repasaże
 
Mróz P. 
Mróz P. 
Laskowski Ł.  Bębas G. 
Bębas G. 
Aulich S. 
Aulich S. 
Aulich S. 
Czaplicki P.  Aulich S. 
Antkowiak M.  Sosnowski K. 
Sosnowski K. 
Śliwowski D. 
Zbyszewski P. 
Zbyszewski P.  Zajkowski A. 
Zajkowski A. 
Zajkowski A. 
 
Szewczak J. 
Szewczak J.  Rainczuk J. 
Rainczuk J.  Błach Ł. 
Błach Ł. 


Półfinały / Finał
 
Błach Ł. 
Bałanda Ł. 
Bałanda Ł. 
Bałanda Ł. 
Urban P. 
Urban P. 
Sosnowski K. 

Polityka prywatności Judostat.pl