Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grand Prix Seniorów
Gdańsk, 01-02.04.2000
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -73 kg
Ćwiartka A
 
Wojdan Krzysztof (TS Wisła Kraków)
Biełodid Gienadij (GKS Wybrzeże Gdańsk) Biełodid G. 
Biełodid G. 
Kozielewski Rafał (WKS Śląsk Wrocław) Kozielewski R. 
 
Biełodid G. 
Kiryła Michał (SKS Shiroikaj Judo Club Świdnik)
Mróz Daniel (ULKS Ippon Jarocin) Mróz D. 
Tałaj S. 
Tałaj Sebastian (AZS AWF Gdańsk) Tałaj S. 
 
Biełodid G. 
Jopek Tomasz (TS Gwardia Warszawa)
Gontarz Bartłomiej (AZS UW Warszawa) Jopek T. 
Skórkowski T. 
Skórkowski Tomasz (KS AZS-AWF Warszawa) Skórkowski T. 
 
Skórkowski T. 
Zając Zbigniew (KU AZS PW Warszawa)
Laskowski Sebastian (KŚ AZS Gliwice) Laskowski S. 
Lewandowski S. 
Lewandowski Sebastian (AZS AWF Gdańsk) Lewandowski S. 
 


Ćwiartka B
 
Zawadzki Tomasz (AZS AWF Gdańsk)
Sadowski Piotr (GKS Czarni Bytom) Zawadzki T. 
Zajkowski A. 
Zajkowski Adam (KS AZS-AWF Warszawa) Zajkowski A. 
 
Zajkowski A. 
Kubiak Piotr (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Niewiadomski Jarosław (WKS Flota Gdynia) Niewiadomski J. 
Zbyszewski P. 
Zbyszewski Piotr (TS Wisła Kraków) Zbyszewski P. 
 
Trędowski R. 
Trędowski Robert (TS Gwardia Warszawa)
Grabowski Sławomir (AZS AWF Gdańsk) Trędowski R. 
Trędowski R. 
Lisiecki Paweł (AZS UW Warszawa) Lisiecki P. 
 
Trędowski R. 
Kwiatkowski Maciej (WKS Śląsk Wrocław)
  Kwiatkowski M. 
Kwiatkowski M. 
Ślisz Tomasz (KS AZS-AWF Wrocław) Ślisz T. 
 


Ćwiartka C
 
Tokarz Jakub (WKS Śląsk Wrocław)
  Tokarz J. 
Błachnio M. 
Błachnio Mirosław (TS Gwardia Warszawa) Błachnio M. 
 
Błachnio M. 
Żurawski Krzysztof (WKS Śląsk Wrocław)
  Żurawski K. 
Żurawski K. 
Janiszewski Roman (AZS UW Warszawa) Janiszewski R. 
 
Krajewski M. 
Hutny Sebastian (KS AZS-AWF Wrocław)
Wojtowicz Wojciech (KU AZS PW Warszawa) Hutny S. 
Hutny S. 
Bedra Mariusz (GKS Wybrzeże Gdańsk) Bedra M. 
 
Krajewski M. 
Zajkowski Wojciech (KS AZS-AWF Warszawa)
  Zajkowski W. 
Krajewski M. 
Krajewski Marek (TS Wisła Kraków) Krajewski M. 
 


Ćwiartka D
 
Kowalski Waldemar (TS Wisła Kraków)
Wróblewski Rafał (AZS AWF Gdańsk) Wróblewski R. 
Wróblewski R. 
Szmatloch Tomasz (GKS Czarni Bytom) Szmatloch T. 
 
Wróblewski R. 
Gnieździński Robert (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Kusiak Radosław (OPKS Gwardia Olsztyn) Gnieździński R. 
Gnieździński R. 
Witkowski Artur (AZS UW Warszawa) Witkowski A. 
 
Wróblewski R. 
Poździk Adam (WKS Flota Gdynia)
Aulich Sebastian (KS AZS-AWF Warszawa) Poździk A. 
Poździk A. 
Maśliński Jarosław (KS AZS-AWF Wrocław) Maśliński J. 
 
Poździk A. 
Foltyn Igor (AZS AWF Gdańsk)
  Foltyn I. 
Foltyn I. 
Tuczyński Piotr (TS Wisła Kraków) Tuczyński P. 
 


Repasaże
 
Wojdan K. 
Kozielewski R. 
Kozielewski R.  Tałaj S. 
Tałaj S.  Skórkowski T. 
Skórkowski T. 
Grabowski S.  Zajkowski A. 
Lisiecki P. 
Lisiecki P.  Lisiecki P. 
Kwiatkowski M.  Zajkowski A. 
Zajkowski A.  Zajkowski A. 
Krajewski M. 
 
Zajkowski W. 
Zajkowski W.  Zajkowski W. 
Hutny S.  Zajkowski W. 
Błachnio M. 
Kowalski W.  Zajkowski W. 
Kowalski W. 
Szmatloch T.  Kowalski W. 
Gnieździński R.  Kowalski W. 
Poździk A.  Trędowski R. 
Trędowski R. 


Półfinały / Finał
 
Biełodid G. 
Biełodid G. 
Trędowski R. 
Biełodid G. 
Krajewski M. 
Wróblewski R. 
Wróblewski R. 

Polityka prywatności Judostat.pl