Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U13
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg

 kategoria: +60 kg
Renke Mikołaj - Skrzyński Dominik 10:0
Vitkauskas Rokas - Renke Mikołaj 0:10
Vasiljevs Antons - Skrzyński Dominik 0:10
Vasiljevs Antons - Renke Mikołaj 0:10
Skrzyński Dominik - Vitkauskas Rokas 0:10
Vasiljevs Antons - Vitkauskas Rokas 0:10
Grupa
1 2 3 4 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Vasiljevs Antons
Łotwa
 00000 4
2. Vitkauskas Rokas
Litwa
10 010202 2
3. Renke Mikołaj
UKJ Ryś Warszawa
1010 10303 1
4. Skrzyński Dominik
UKJ 225 Warszawa
1000 101 3

Polityka prywatności Judostat.pl