Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warszawska Olimpiada Młodzieży (Juniorzy Młodsi)
Warszawa, 12.03.2016
 

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Warszawska Olimpiada Młodzieży (Młodzicy)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -57 kg
Zarycka Julia - Wieczorek Kinga 0:10
Skipiała Michalina - Zarycka Julia 10:0
Gos Karolina - Wieczorek Kinga 10:0
Gos Karolina - Zarycka Julia 10:0
Wieczorek Kinga - Skipiała Michalina 0:10
Gos Karolina - Skipiała Michalina 10:0
Grupa
1 2 3 4 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Gos Karolina (12)
UKJ 225 Warszawa
 101010303 1
2. Skipiała Michalina
UKJ Lemur Warszawa
0 1010202 2
3. Zarycka Julia
UKJ Meiyo Warszawa
00 000 4
4. Wieczorek Kinga
AKS Strzegom
0010 101 3

Polityka prywatności Judostat.pl