Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Panda Cup - International Judo League U15
Warszawa, 15-16.10.2016
 

Panda Cup - International Judo League
Panda Cup - International Judo League U11 Panda Cup - International Judo League U13
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczy¼ni -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -44 kg
Chudzińska Natalia - Wo¼niak Zuzanna 0:100
Mendel Paulina - Chudzińska Natalia 0:100
Klimczak Kinga - Wo¼niak Zuzanna 0:100
Klimczak Kinga - Chudzińska Natalia 0:100
Wo¼niak Zuzanna - Mendel Paulina 100:0
Klimczak Kinga - Mendel Paulina 100:0
Grupa
1 2 3 4 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Klimczak Kinga
MKS Juvenia Wrocław
 100001001 3
2. Mendel Paulina
UKS SameJudo
0 0000 4
3. Chudzińska Natalia (20)
UKS Olimp Nowa Sól
100100 02002 2
4. Wo¼niak Zuzanna (7)
UKJ Yuko Józefów
100100100 3003 1

Polityka prywatności Judostat.pl