Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13
Warszawa, 05.11.2016
 

III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -26 kg -30 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -52 kg -59 kg +59 kg

 kategoria: -52 kg
G±gała Łucja - Kucharska Zuzanna 100:0
Feliga Zuzanna - Klop Amelia 0:10
Dołęgowska Dominika - Kucharska Zuzanna 100:0
G±gała Łucja - Feliga Zuzanna 100:0
Dołęgowska Dominika - Klop Amelia 100:0
Kucharska Zuzanna - Feliga Zuzanna 100:0
Dołęgowska Dominika - Feliga Zuzanna 100:0
Klop Amelia - G±gała Łucja 100:0
Dołęgowska Dominika - G±gała Łucja 100:0
Klop Amelia - Kucharska Zuzanna 100:0
Grupa
1 2 3 4 5 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Dołęgowska Dominika
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa
 1001001001004004 1
2. G±gała Łucja
UKJ Meiyo Warszawa
0 10001002002 3
3. Feliga Zuzanna
UKJ Lemur Warszawa
00 0000 5
4. Klop Amelia
GKS Czarni Bytom
010010 1002103 2
5. Kucharska Zuzanna
UKJ AON Rembertów
001000 1001 4

Polityka prywatności Judostat.pl