Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WOM - Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci (U13)
Warszawa, 03.06.2017
 

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Warszawska Olimpiada Młodzieży - Młodzicy Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy Młodsi Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg +66 kg
Kobiety -27 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg

 kategoria: -30 kg
Piątkowski Adam - Saczuk Julian 0:10
Podjaski Aleksander - Rychlewski Radosław 10:0
Bielecki Maciej - Saczuk Julian 0:100
Piątkowski Adam - Podjaski Aleksander 10:0
Bielecki Maciej - Rychlewski Radosław 100:0
Podjaski Aleksander - Saczuk Julian 100:0
Bielecki Maciej - Podjaski Aleksander 10:0
Piątkowski Adam - Rychlewski Radosław 100:0
Bielecki Maciej - Piątkowski Adam 100:0
Rychlewski Radosław - Saczuk Julian 0:100
Grupa
1 2 3 4 5 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Bielecki Maciej
UKJ 225 Warszawa
 1001010002103 2
2. Piątkowski Adam
UKJ Lemur Warszawa
0 1010001102 3
3. Podjaski Aleksander
UKJ 82 Warszawa
00 101001102 4
4. Rychlewski Radosław
Judo Legia Warszawa
000 000 5
5. Saczuk Julian
UKS Ronin-Team Warszawa
100100100 2103 1

Polityka prywatności Judostat.pl