Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ikizama Cup Piaseczno U14
Piaseczno, 10.02.2018
 

Ikizama Cup - Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna
Ikizama Cup Piaseczno U10 Ikizama Cup Piaseczno U12 Ikizama Cup Piaseczno U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -61 kg +61 kg
Kobiety -31 kg -34 kg -37 kg -44 kg -50 kg -54 kg +54 kg

 kategoria: -50 kg
Szatkowska Natalia - Banasiak Nicola 10:0
Janiszowska Wiktoria - Wysocka Maria 0:10
Szatkowska Natalia - Wysocka Maria 10:0
Janiszowska Wiktoria - Banasiak Nicola 0:10
Szatkowska Natalia - Janiszowska Wiktoria 10:0
Wysocka Maria - Banasiak Nicola 0:10
Grupa
1 2 3 4 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Szatkowska Natalia
UKJ Lemur Warszawa
 101010303 1
2. Janiszowska Wiktoria
UKJ Iwiczna Nowa Iwiczna
0 0000 4
3. Wysocka Maria
UKJ Champion Warszawa
010 0101 3
4. Banasiak Nicola
WTJ Włocławek
01010 202 2

Polityka prywatności Judostat.pl