Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WOM Juniorzy
Warszawa, 19.05.2019
 

WOM Juniorzy
WOM Młodzicy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -66 kg
Kroczyński Krzysztof - Shora Ismail 0:10
Zaborowski Piotr - Śmierzycki Mikołaj 10:0
Kacaliński Jakub - Shora Ismail 0:10
Kroczyński Krzysztof - Zaborowski Piotr 0:10
Kacaliński Jakub - Śmierzycki Mikołaj 10:0
Zaborowski Piotr - Shora Ismail 0:0.5
Kacaliński Jakub - Zaborowski Piotr 10:0
Kroczyński Krzysztof - Śmierzycki Mikołaj 10:0
Kacaliński Jakub - Kroczyński Krzysztof 10:0
Śmierzycki Mikołaj - Shora Ismail 0:10
Grupa
1 2 3 4 5 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Kacaliński Jakub
AZS UW Warszawa
 1010100303 2
2. Kroczyński Krzysztof
KS Yawara Warszawa
0 0100101 4
3. Zaborowski Piotr
UKJ ASzWoj Warszawa
010 100202 3
4. Śmierzycki Mikołaj
KS AZS-AWF Warszawa
000 000 5
5. Shora Ismail
Judo Legia Warszawa
10100.510 30.54 1

Polityka prywatności Judostat.pl