Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo-U12
Kowala, 21.09.2019
 

Ogólnopolski Turniej Judo
Ogólnopolski Turniej Judo-U8 Ogólnopolski Turniej Judo-U10 Ogólnopolski Turniej Judo-U14 Ogólnopolski Turniej Judo-U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -27 kg -30 kg -33 kg -40 kg -44 kg -52 kg +52 kg

 kategoria: +55 kg
Jeremin Michał - Przepióra Julian 0:10
Ziętek Olaf - Waćko Jakub 0:10
Jeremin Michał - Waćko Jakub 0:10
Ziętek Olaf - Przepióra Julian 0:10
Jeremin Michał - Ziętek Olaf 10:0
Waćko Jakub - Przepióra Julian 0:10
Grupa
1 2 3 4 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Jeremin Michał
UKJ Meiyo Warszawa
 1000101 3
2. Ziętek Olaf
KS Gwardia Białystok
0 0000 4
3. Waćko Jakub
UKS SameJudo
1010 0202 2
4. Przepióra Julian
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno
101010 303 1

Polityka prywatności Judostat.pl