Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IX Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009)
Tuliszków, 06.03.2021
 

IX Ogólnopolski Turniej Judo
IX Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011) IX Ogólnopolski Turniej Judo - U16 (2006-2007)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -32 kg -35 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg

 kategoria: -33 kg
Makowska Martyna - Skubel Nicola 0:10
Pieczyńska Vanessa - Gwizdalska Zuzanna 10:0
Makowska Martyna - Gwizdalska Zuzanna 10:0
Pieczyńska Vanessa - Skubel Nicola 0:10
Makowska Martyna - Pieczyńska Vanessa 0:10
Gwizdalska Zuzanna - Skubel Nicola 0:10
Grupa
1 2 3 4 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Makowska Martyna
KS Akademia Judo Łódź
 0100101 3
2. Pieczyńska Vanessa
Victoria Judo Poznań
10 100202 2
3. Gwizdalska Zuzanna
UKS Energetyk Poznań
00 000 4
4. Skubel Nicola
UKS Pohl Judo Przemęt
101010 303 1

Polityka prywatności Judostat.pl