Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U16 2006-2007
Kowala, 18.09.2021
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U10 2012-2013 Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U12 2010-2011 Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U14 2008-2009
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: +70 kg
Zaborowska Julia - Kawa Karolina 10:0
Romanik Oliwia - Klimkiewicz Katarzyna 0:10
Piechna Olga - Kawa Karolina 10:0
Zaborowska Julia - Romanik Oliwia 0:10
Piechna Olga - Klimkiewicz Katarzyna 10:0
Romanik Oliwia - Kawa Karolina 10:0
Piechna Olga - Romanik Oliwia 10:0
Zaborowska Julia - Klimkiewicz Katarzyna 0:10
Piechna Olga - Zaborowska Julia 10:0
Klimkiewicz Katarzyna - Kawa Karolina 10:0
Grupa
1 2 3 4 5 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Piechna Olga
UKS Siódemka Sochaczew
 10101010404 1
2. Zaborowska Julia
UKJ Champion Warszawa
0 0010101 4
3. Romanik Oliwia
Kuma Judo Warszawa
010 010202 3
4. Klimkiewicz Katarzyna
KS Kuzushi Kielce
01010 10303 2
5. Kawa Karolina
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.
0000 00 5

Polityka prywatności Judostat.pl