Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych
Oleśnica, 07.10.2017
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -90 kg
Żmudziński Jakub - Grzybek Mateusz 100:0
Paziewski Mikołaj - Żmudziński Jakub 100:0
Hercel Olaf - Grzybek Mateusz 100:0
Hercel Olaf - Żmudziński Jakub 10:0
Grzybek Mateusz - Paziewski Mikołaj 0:100
Hercel Olaf - Paziewski Mikołaj 0:100
Grupa
1 2 3 4 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Hercel Olaf
GKS Czarni Bytom
 0101001102 2
2. Paziewski Mikołaj (12)
TKS Judo Toruń
100 1001003003 1
3. Żmudziński Jakub
UKS Dwójka Tarnowskie Góry
00 1001001 3
4. Grzybek Mateusz
UKS Nakano Pogwizdów
000 00 4

Polityka prywatności Judostat.pl