Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Wrocław, 03-04.04.1998
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: +78 kg
Grupa I
Marek Magdalena - Musiał Magdalena 10:0
Klapczyńska Eliza - Klimek Agata 10:0
Marek Magdalena - Klimek Agata 10:0
Musiał Magdalena - Klapczyńska Eliza 10:0
Marek Magdalena - Klapczyńska Eliza 10:0
Klimek Agata - Musiał Magdalena 0:10
 
Grupa II
Wójtowicz Sylwia - Tomiak Agata 10:0
Bohdanowicz Magdalena - Dyncer Katarzyna 10:0
Wójtowicz Sylwia - Dyncer Katarzyna 10:0
Tomiak Agata - Bohdanowicz Magdalena 0:10
Wójtowicz Sylwia - Bohdanowicz Magdalena 10:0
Dyncer Katarzyna - Tomiak Agata 10:0
Grupa I
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Marek Magdalena
AZS OŚ Poznań
 101010303 1
2. Klapczyńska Eliza
AZS OŚ Poznań
0 100101 3
3. Klimek Agata
KS AZS-AWF Wrocław
00 000 4
4. Musiał Magdalena
KS Start Radom
01010 202 2

Grupa II
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Wójtowicz Sylwia
KS Gwardia Piła
 101010303 1
2. Bohdanowicz Magdalena
AZS OŚ Poznań
0 1010202 2
3. Dyncer Katarzyna
AZS OŚ Poznań
00 10101 3
4. Tomiak Agata
AZS OŚ Poznań
000 00 4
Półfinały / Finał
 
Marek M. 
Marek M. 
Bohdanowicz M. 
Marek M. 
Wójtowicz S. 
Wójtowicz S. 
Musiał M. 


Polityka prywatności Judostat.pl