Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grand Prix Seniorów
Gdańsk, 01-02.04.2000
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -70 kg
Grupa I
Lasota Alicja - Jurkowska Hanna 0:10
Dadci Adrianna - Jurkowska Hanna 10:0
Dadci Adrianna - Lasota Alicja 10:0
 
Grupa II
Malinowska Aneta - Okienko Dorota 0:7
Chlipała Agnieszka - Okienko Dorota 10:0
Chlipała Agnieszka - Malinowska Aneta 10:0
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Dadci Adrianna
AZS AWF Gdańsk
 1010202 1
2. Lasota Alicja
KS AZS-AWF Wrocław
0 000 3
3. Jurkowska Hanna
AZS OŚ Poznań
010 101 2

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Chlipała Agnieszka
KS Gwardia Bielsko-Biała
 1010202 1
2. Malinowska Aneta
GKS Czarni Bytom
0 000 3
3. Okienko Dorota
KS AZS-AWF Wrocław
07 71 2
Półfinały / Finał
 
Dadci A. 
Dadci A. 
Okienko D. 
Dadci A. 
Chlipała A. 
Chlipała A. 
Jurkowska H. 


Polityka prywatności Judostat.pl