Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13
Warszawa, 05.11.2016
 

III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -26 kg -30 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -52 kg -59 kg +59 kg

 kategoria: +60 kg
Grupa I
Mikulski Michał - Vasilchenko Georgii 100:0
Karczewski Jakub - Vasilchenko Georgii 100:0
Karczewski Jakub - Mikulski Michał 100:0
 
Grupa II
Kacprzak Szymon - Świątkowski Jakub 0:100
Karasiewicz Jakub - Świątkowski Jakub 100:0
Karasiewicz Jakub - Kacprzak Szymon 100:0
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Karczewski Jakub
UKJ Champion Warszawa
 1001002002 1
2. Mikulski Michał
Judo Legia Warszawa
0 1001001 2
3. Vasilchenko Georgii
Sdushor Kaliningrad
00 00 3

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Karasiewicz Jakub
UKJ Lemur Warszawa
 1001002002 1
2. Kacprzak Szymon
UKS Yoko Ząbki
0 000 3
3. Świątkowski Jakub
GKS Czarni Bytom
0100 1001 2
Półfinały / Finał
 
Karczewski J. 
Karczewski J. 
Świątkowski J. 
Karczewski J. 
Karasiewicz J. 
Karasiewicz J. 
Mikulski M. 


Polityka prywatności Judostat.pl