Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ikizama Cup Piaseczno U14
Piaseczno, 10.02.2018
 

Ikizama Cup - Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna
Ikizama Cup Piaseczno U10 Ikizama Cup Piaseczno U12 Ikizama Cup Piaseczno U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -61 kg +61 kg
Kobiety -31 kg -34 kg -37 kg -44 kg -50 kg -54 kg +54 kg

 kategoria: -42 kg
Grupa I
Golędzinowski Jakub - Uchlik Filip 10:0
Serwa Kamil - Kwieciński Antek 0:10
Golędzinowski Jakub - Kwieciński Antek 10:0
Serwa Kamil - Uchlik Filip 10:0
Golędzinowski Jakub - Serwa Kamil 10:0
Kwieciński Antek - Uchlik Filip 10:0
 
Grupa II
Woyciechowski Aleksander - Świdwa Robert 10:0
Kowalczyk Aleksander - Świdwa Robert 10:0
Kowalczyk Aleksander - Woyciechowski Aleksander 0.5:0
Grupa I
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Golędzinowski Jakub
UKJ Lemur Warszawa
 101010303 1
2. Serwa Kamil
UKS Judo Panda Warszawa
0 010101 3
3. Kwieciński Antek
UKJ Champion Warszawa
010 10202 2
4. Uchlik Filip
Stowarzyszenie Arrachion Olsztyn
000 00 4

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Kowalczyk Aleksander
UKJ ASzWoj Warszawa
 0.51010.52 1
2. Woyciechowski Aleksander
UKJ Lemur Warszawa
0 10101 2
3. Świdwa Robert
UKJ Lemur Warszawa
00 00 3
Półfinały / Finał
 
Golędzinowski J. 
Golędzinowski J. 
Woyciechowski A. 
Golędzinowski J. 
Kowalczyk A. 
Kowalczyk A. 
Kwieciński A. 


Polityka prywatności Judostat.pl