Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ikizama Cup Piaseczno U14
Piaseczno, 10.02.2018
 

Ikizama Cup - Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna
Ikizama Cup Piaseczno U10 Ikizama Cup Piaseczno U12 Ikizama Cup Piaseczno U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -61 kg +61 kg
Kobiety -31 kg -34 kg -37 kg -44 kg -50 kg -54 kg +54 kg

 kategoria: -55 kg
Grupa I
Kowalewski Karol - Bortnik Mikołaj 0.5:0
Budek Antoni - Rybarczyk Witold 0:10
Kowalewski Karol - Rybarczyk Witold 0:10
Budek Antoni - Bortnik Mikołaj 0:10
Kowalewski Karol - Budek Antoni 10:0
Rybarczyk Witold - Bortnik Mikołaj 10:0
 
Grupa II
Tomaszkiewicz Stanisław - Pietraszewski Jędrzej 0:10
Woronowicz Dominik - Górski Kacper 0:0.5
Tomaszkiewicz Stanisław - Górski Kacper 10:0
Woronowicz Dominik - Pietraszewski Jędrzej 10:0
Tomaszkiewicz Stanisław - Woronowicz Dominik 0.5:0
Górski Kacper - Pietraszewski Jędrzej 10:0
Grupa I
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Kowalewski Karol
UKJ Lemur Warszawa
 1000.510.52 2
2. Budek Antoni
UKS Yuukan Warszawa
0 0000 4
3. Rybarczyk Witold
UKJ Lemur Warszawa
1010 10303 1
4. Bortnik Mikołaj
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno
0100 101 4

Grupa II
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Tomaszkiewicz Stanisław
UKJ Lemur Warszawa
 0.510010.52 1
2. Woronowicz Dominik
UKJ Bushido Piaseczno
0 010101 4
3. Górski Kacper
WTJ Włocławek
00.5 1010.52 2
4. Pietraszewski Jędrzej
UKJ Lemur Warszawa
1000 101 3
Półfinały / Finał
 
Rybarczyk W. 
Rybarczyk W. 
Górski K. 
Rybarczyk W. 
Tomaszkiewicz S. 
Kowalewski K. 
Kowalewski K. 


Polityka prywatności Judostat.pl