Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WOM Juniorzy
Warszawa, 19.05.2019
 

WOM Juniorzy
WOM Młodzicy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -81 kg
Grupa I
Pełka Adrian - Zawicki Krystian 10:0
Strzelec Piotr - Zawicki Krystian 0:10
Strzelec Piotr - Pełka Adrian 0:10
 
Grupa II
Jankowski Aleksander - Kos Michał 0:10
Sławiński Franciszek - Kos Michał 10:0
Sławiński Franciszek - Jankowski Aleksander 10:0
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Strzelec Piotr
KS AZS-AWF Warszawa
 0000 3
2. Pełka Adrian
TS Gwardia Warszawa
10 10202 1
3. Zawicki Krystian
AZS UW Warszawa
100 101 2

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Sławiński Franciszek
AZS UW Warszawa
 1010202 1
2. Jankowski Aleksander
KS Start Radom
0 000 3
3. Kos Michał
TS Gwardia Warszawa
010 101 2
Półfinały / Finał
 
Pełka A. 
Pełka A. 
Kos M. 
Pełka A. 
Sławiński F. 
Sławiński F. 
Zawicki K. 


Polityka prywatności Judostat.pl