Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo-U12
Kowala, 21.09.2019
 

Ogólnopolski Turniej Judo
Ogólnopolski Turniej Judo-U8 Ogólnopolski Turniej Judo-U10 Ogólnopolski Turniej Judo-U14 Ogólnopolski Turniej Judo-U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -27 kg -30 kg -33 kg -40 kg -44 kg -52 kg +52 kg

 kategoria: -40 kg
Grupa I
Przytulska Nadia - Zboina Wiktoria 10:0
Kostka Aleksandra - Perz Paulina 10:0
Przytulska Nadia - Perz Paulina 10:0
Kostka Aleksandra - Zboina Wiktoria 0.5:0
Przytulska Nadia - Kostka Aleksandra 0:10
Perz Paulina - Zboina Wiktoria 0.5:0
 
Grupa II
Albinowska Patrycja - Laps Martyna 0:10
Krzeszowiec Ola - Laps Martyna 0:10
Krzeszowiec Ola - Albinowska Patrycja 0:0.5
Grupa I
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Przytulska Nadia
AZS UŁ Łódź
 01010202 2
2. Kostka Aleksandra
UKS Chojrak Warszawa
10 100.520.53 1
3. Perz Paulina
UKS SameJudo
00 0.50.51 3
4. Zboina Wiktoria
UKS Chojrak Warszawa
000 00 4

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Krzeszowiec Ola
UKS SameJudo
 0000 3
2. Albinowska Patrycja
UKJ Meiyo Warszawa
0.5 00.51 2
3. Laps Martyna
UKS Chojrak Warszawa
1010 202 1
Półfinały / Finał
 
Kostka A. 
Kostka A. 
Albinowska P. 
Laps M. 
Laps M. 
Laps M. 
Przytulska N. 


Polityka prywatności Judostat.pl