Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Wielkopolski U18 2004-2006
Poznań, 13.02.2021
 

Mistrzostwa Wielkopolski
Mistrzostwa Wielkopolski U14 2008-2009 Mistrzostwa Wielkopolski U16 2006-2008 Mistrzostwa Wielkopolski U21 2001-2005
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -57 kg
Grupa I
Kucharska Julia - Regulska Natasza 10:0
Jarkowska Aleksandra - Regulska Natasza 10:0
Jarkowska Aleksandra - Kucharska Julia 10:0
 
Grupa II
Sobierajska Kaja - Stec Pola 0:10
Żurańska Martyna - Stec Pola 0:10
Żurańska Martyna - Sobierajska Kaja 0:10
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Jarkowska Aleksandra
UKS Gimnazjon Suchy Las
 1010202 1
2. Kucharska Julia
UKS Pohl Judo Przemęt
0 10101 2
3. Regulska Natasza
UKS Dwunastka-Euroline Leszno
00 00 3

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Żurańska Martyna
UKS Dębiec Poznań
 0000 3
2. Sobierajska Kaja
UKS Pohl Judo Przemęt
10 0101 2
3. Stec Pola
UKS Pohl Judo Przemęt
1010 202 1
Półfinały / Finał
 
Jarkowska A. 
Jarkowska A. 
Sobierajska K. 
Stec P. 
Stec P. 
Stec P. 
Kucharska J. 


Polityka prywatności Judostat.pl