Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U16 2006-2007
Kowala, 18.09.2021
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U10 2012-2013 Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U12 2010-2011 Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U14 2008-2009
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -55 kg
Grupa I
Dubrawski Maksymilian - Jurczuk Filip 10:0
Michalak Franciszek - Jurczuk Filip 10:0
Michalak Franciszek - Dubrawski Maksymilian 10:0
 
Grupa II
Knych Jakub - Związek Mateusz 0:1
Lepucki Oskar - Związek Mateusz 0:10
Lepucki Oskar - Knych Jakub 1:0
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Michalak Franciszek
UKJ Champion Warszawa
 1010202 1
2. Dubrawski Maksymilian
UKJ Bushido Piaseczno
0 10101 2
3. Jurczuk Filip
Hachi Judo Warszawa
00 00 3

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Lepucki Oskar
KS Kuzushi Kielce
 1011 2
2. Knych Jakub
Hachi Judo Warszawa
0 000 3
3. Związek Mateusz
UKJ Yuko Józefów
101 112 1
Półfinały / Finał
 
Michalak F. 
Michalak F. 
Lepucki O. 
Michalak F. 
Związek M. 
Związek M. 
Dubrawski M. 


Polityka prywatności Judostat.pl