Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Opole, 10-12.10.2002
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg OPEN

 kategoria: -70 kg
Grupa I
Denys Agnieszka - Tokarz Irena 0:5
Rainczuk Paulina - Skibińska Monika 10:0
Denys Agnieszka - Skibińska Monika 0:5
Tokarz Irena - Rainczuk Paulina 5:0
Denys Agnieszka - Rainczuk Paulina 0:10
Skibińska Monika - Tokarz Irena 0:7
 
Grupa II
Zakolska Katarzyna - Chlipała Agnieszka 0:10
Dadci Adrianna - Chlipała Agnieszka 3:0
Dadci Adrianna - Zakolska Katarzyna 10:0
Grupa I
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Denys Agnieszka
AZS OŚ Poznań
 00000 4
2. Rainczuk Paulina
KS AZS AWFiS Gdańsk
10 100202 2
3. Skibińska Monika
KS AZS-AWF Warszawa
50 051 3
4. Tokarz Irena
KS AZS-AWF Wrocław
557 173 1

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Dadci Adrianna
KS AZS AWFiS Gdańsk
 103132 1
2. Zakolska Katarzyna
KS AZS-AWF Wrocław
0 000 3
3. Chlipała Agnieszka
KS Gwardia Bielsko-Biała
010 101 2
Półfinały / Finał
 
Tokarz I. 
Tokarz I. 
Chlipała A. 
Dadci A. 
Dadci A. 
Dadci A. 
Rainczuk P. 


Polityka prywatności Judostat.pl