Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Opole, 10-12.10.2002
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg OPEN

 kategoria: +78 kg
Grupa I
Bednarska Monika - Słupczewska Milena 10:0
Górnicka Małgorzata - Szymura Agnieszka 10:0
Bednarska Monika - Szymura Agnieszka 0:10
Słupczewska Milena - Górnicka Małgorzata 0:10
Bednarska Monika - Górnicka Małgorzata 0:7
Szymura Agnieszka - Słupczewska Milena 10:0
 
Grupa II
Szulc Agnieszka - Sadkowska Urszula 0:10
Kozioł Magdalena - Białdyga Renata 10:0
Szulc Agnieszka - Białdyga Renata 10:0
Sadkowska Urszula - Kozioł Magdalena 5:0
Szulc Agnieszka - Kozioł Magdalena 0:10
Białdyga Renata - Sadkowska Urszula 0:10
Grupa I
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Bednarska Monika
KS AZS AWFiS Gdańsk
 0010101 3
2. Górnicka Małgorzata
KS AZS-AWF Wrocław
7 1010273 1
3. Szymura Agnieszka
KS Polonia Rybnik
100 10202 2
4. Słupczewska Milena
MKS Zryw Toruń
000 00 4

Grupa II
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Szulc Agnieszka
AZS OŚ Poznań
 0100101 3
2. Kozioł Magdalena
KS AZS AWFiS Gdańsk
10 100202 2
3. Białdyga Renata
KS Polonia Rybnik
00 000 4
4. Sadkowska Urszula
UKS Rekord Olsztyn
10510 253 1
Półfinały / Finał
 
Górnicka M. 
Górnicka M. 
Kozioł M. 
Sadkowska U. 
Sadkowska U. 
Sadkowska U. 
Szymura A. 


Polityka prywatności Judostat.pl