Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Opole, 10-12.10.2002
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg OPEN

 kategoria: OPEN
Grupa I
Szymura Agnieszka - Białkowska Katarzyna 10:0
Kozioł Magdalena - Białkowska Katarzyna 3:0
Kozioł Magdalena - Szymura Agnieszka 10:0
 
Grupa II
Tokarz Irena - Oziero Anna 5:0
Dadci Adrianna - Oziero Anna 10:0
Dadci Adrianna - Tokarz Irena 10:0
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Kozioł Magdalena
KS AZS AWFiS Gdańsk
 103132 1
2. Szymura Agnieszka
KS Polonia Rybnik
0 10101 2
3. Białkowska Katarzyna
MMKS Start Skierniewice
00 00 3

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Dadci Adrianna
KS AZS AWFiS Gdańsk
 1010202 1
2. Tokarz Irena
KS AZS-AWF Wrocław
0 551 2
3. Oziero Anna
KJ Samuraj Koszalin
00 00 3
Półfinały / Finał
 
Kozioł M. 
Tokarz I. 
Tokarz I. 
Dadci A. 
Dadci A. 
Dadci A. 
Szymura A. 


Polityka prywatności Judostat.pl