Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych
Suchy Las, 29.03.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -40 kg
Grupa I
Gajecka Marlena - Pietrzak Klaudia 0:5
Jarmuż Olga - Pietrzak Klaudia 0:10
Jarmuż Olga - Gajecka Marlena 0:10
 
Grupa II
Nocula Natalia - Malcharczyk Miriam 10:0
Gowarzewska Alicja - Malcharczyk Miriam 0:10
Gowarzewska Alicja - Nocula Natalia 0:10
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Jarmuż Olga
KS Akademia Judo Poznań
 0000 3
2. Gajecka Marlena (17)
UKS MOSiR Jasło
10 0101 2
3. Pietrzak Klaudia
UKS Feniks Bytom
105 152 1

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Gowarzewska Alicja
UKS Judo Mysłowice
 0000 3
2. Nocula Natalia (17)
UKS ASW-Judo Jasło
10 10202 1
3. Malcharczyk Miriam
UKS Feniks Bytom
100 101 2
Półfinały / Finał
 
Pietrzak K. 
Malcharczyk M. 
Malcharczyk M. 
Gajecka M. 
Nocula N. 
Gajecka M. 
Gajecka M. 


Polityka prywatności Judostat.pl