Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Młodziczek i Młodzików
Suchy Las, 19.03.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -81 kg
Grupa I
Chełmiński Piotr - Gozdek Jan 0:10
Kropiewnicki Stanisław - Gozdek Jan 0:10
Kropiewnicki Stanisław - Chełmiński Piotr 0:10
 
Grupa II
Wojtalewicz Wiktor - Szewców Kacper 0:10
Łastowski Szymon - Szewców Kacper 0:10
Łastowski Szymon - Wojtalewicz Wiktor 0:10
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Kropiewnicki Stanisław
Judo Legia Warszawa
 0000 3
2. Chełmiński Piotr (3)
ULKS Judo Kowala
10 0101 2
3. Gozdek Jan (2)
AKS Strzegom
1010 202 1

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Łastowski Szymon
KSJ Gwardia Koszalin
 0000 3
2. Wojtalewicz Wiktor (1)
UKS Kodokan Toruń
10 0101 2
3. Szewców Kacper
GKS Czarni Bytom
1010 202 1
Półfinały / Finał
 
Gozdek J. 
Gozdek J. 
Wojtalewicz W. 
Gozdek J. 
Szewców K. 
Chełmiński P. 
Chełmiński P. 


Polityka prywatności Judostat.pl