Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Młodziczek i Młodzików
Suchy Las, 19.03.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: +81 kg
Grupa I
Kalinowski Daniel - Radzik Andrzej 10:0
Kostrzewa Remigiusz - Radzik Andrzej 0:10
Kostrzewa Remigiusz - Kalinowski Daniel 0:10
 
Grupa II
Dutkiewicz Michał - Marciniak Mateusz 10:0
Gaumer Szymon - Marciniak Mateusz 0:10
Gaumer Szymon - Dutkiewicz Michał 0:10
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Kostrzewa Remigiusz
UKS Sparta Sława
 0000 0
2. Kalinowski Daniel (1)
UKS Galeon Gdynia
10 10202 0
3. Radzik Andrzej
Judo MIZUKA Sp. z o.o. Opole
100 101 0

Grupa II
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Gaumer Szymon
UKS Junior Lipno
 0000 0
2. Dutkiewicz Michał
AZS-WSPiA Poznań
10 10202 0
3. Marciniak Mateusz
KŚ AZS Gliwice
100 101 0
Półfinały / Finał
 
Kalinowski D. 
Kalinowski D. 
Marciniak M. 
Kalinowski D. 
Dutkiewicz M. 
Radzik A. 
Radzik A. 


Polityka prywatności Judostat.pl