Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Kąty Wrocławskie, 02.04.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: +78 kg
Grupa I
Madajewska Katarzyna - Poźniak Wiktoria 100:0
Tymann Daria - Poźniak Wiktoria 100:0
Tymann Daria - Madajewska Katarzyna 0,5:0
 
Grupa II
Gołąb Justyna - Dworakowska Joanna 100:0
Gruszecka Justyna - Formela Anita 0:100
Gołąb Justyna - Formela Anita 0:100
Dworakowska Joanna - Gruszecka Justyna 100:0
Gołąb Justyna - Gruszecka Justyna 100:0
Formela Anita - Dworakowska Joanna 100:0
Grupa I
123PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Tymann Daria (4)
GKS Czarni Bytom
 0,51001002 1
2. Madajewska Katarzyna (3)
KS AZS AWFiS Gdańsk
0 1001001 2
3. Poźniak Wiktoria
UKS Ósemka Nowa Sól
00 00 3

Grupa II
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Gołąb Justyna (5)
GKS Czarni Bytom
 10001002002 2
2. Gruszecka Justyna
KS Akademia Judo Poznań
0 0000 4
3. Formela Anita (2)
UKS Conrad Gdańsk
100100 1003003 1
4. Dworakowska Joanna
UKS Narew Łapy
01000 1001 3
Półfinały / Finał
 
Tymann D. 
Tymann D. 
Gołąb J. 
Formela A. 
Formela A. 
Formela A. 
Madajewska K. 


Polityka prywatności Judostat.pl