Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Rybnik, 02-03.10.2004
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -78 kg
Grupa I
Makuła Marzena - Szymura Agnieszka 10:0
Czepukojć Agnieszka - Wójcicka Barbara 0:3
Makuła Marzena - Wójcicka Barbara 0:10
Szymura Agnieszka - Czepukojć Agnieszka 0:10
Makuła Marzena - Czepukojć Agnieszka 0:10
Wójcicka Barbara - Szymura Agnieszka 5:0
 
Grupa II
Zakolska Katarzyna - Białkowska Katarzyna 0:10
Gruzlewska Katarzyna - Chlipała Agnieszka 0:10
Zakolska Katarzyna - Chlipała Agnieszka 0:10
Białkowska Katarzyna - Gruzlewska Katarzyna 10:0
Zakolska Katarzyna - Gruzlewska Katarzyna 10:0
Chlipała Agnieszka - Białkowska Katarzyna 10:0
Grupa I
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Makuła Marzena
KS AZS-AWF Wrocław
 0010101 3
2. Czepukojć Agnieszka
KS AZS AWFiS Gdańsk
10 010202 2
3. Wójcicka Barbara
KS Błękitni Tarnów
103 5183 1
4. Szymura Agnieszka
KS Polonia Rybnik
000 00 4

Grupa II
1234PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Zakolska Katarzyna
KS AZS-AWF Wrocław
 1000101 3
2. Gruzlewska Katarzyna
KS AZS AWFiS Gdańsk
0 0000 4
3. Chlipała Agnieszka
KS Gwardia Bielsko-Biała
1010 10303 1
4. Białkowska Katarzyna
MMKS Start Skierniewice
10100 202 2
Półfinały / Finał
 
Wójcicka B. 
Wójcicka B. 
Białkowska K. 
Chlipała A. 
Chlipała A. 
Chlipała A. 
Czepukojć A. 


Polityka prywatności Judostat.pl