Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U14
Lipno, 11.09.2021
 

XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka
XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U7 XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U8 XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U10 XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U12
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm

Polityka prywatności Judostat.pl