Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Jastrzębie - Zdrój, 27-28.09.2003
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

kategoria: -52 kg
Lp.ZawodnikKlubHead to headLokata
1.Bukowska BarbaraKS Judo Czechowice-Dziedzice100% (4/0)1
2.Chruścicka SylwiaKJ Koka Jastrzębie-Zdrój75% (3/1)2
3.Iwanicka KatarzynaKJ Koka Jastrzębie-Zdrój75% (3/1)3
4.Machałek IwonaKS AZS AWFiS Gdańsk75% (3/1)3
5.Kasprzyk AnnaPTS Gwardia Bydgoszcz50% (2/2)5
6.Świderska JoannaUMKS Żak Kielce50% (2/2)5
7.Czepułkowska RenataKS Gwardia Łódź33.33% (1/2)7
8.Nachaczewska KatarzynaKŚ AZS Gliwice33.33% (1/2)7
9.Janik AnnaMKS CM Jordan Kraków0% (0/2)0
10.Kaźmierczak KatarzynaAZS OŚ Poznań0% (0/2)0
11.Małachowska OrianaAZS OŚ Poznań0% (0/2)0
12.Pawłowicz NinaAZS OŚ Poznań0% (0/2)0

Polityka prywatności Judostat.pl