Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U13
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Lp.KlubSUMA -30 -33 -36 -39 -42 -46 -50 -55 -60 +60
1 Belgia1      1    
2 Czechy5 1 1  1 11 
3 Estonia2  1   1 
4 Litwa32 445542341
5 Łotwa22 335331211
6 Szwecja4 1111
7 Ukraina11 142112
8 Wielka Brytania2 11
9Akademia Judo KS Warszawa4 121
10AZS OŚ Łódź2 11
11AZS UW Warszawa4 112
12KJ Politechniki Białostockiej Białystok2 2
13Klub Judo AZS Opole6 11211
14KS AZS AWFiS Gdańsk1 1
15KS AZS-AWF Warszawa1 1
16KS AZS-AWF Wrocław1 1
17MKS Juvenia Wrocław2 2
18MKS Olimpijczyk Włocławek6 1221
19MMKS Wojownik Skierniewice1 1
20OZJ Bytom5 1121
21PUKS Makowiec Skaryszew2 11
22TSJ Gryf Słupsk1 1
23UKJ 225 Warszawa13 22221211
24UKJ Arcus Warszawa1 1
25UKJ ASzWoj Warszawa8 111221
26UKJ Champion Warszawa1 1
27UKJ Iwiczna Nowa Iwiczna3 111
28UKJ Millenium Rzeszów6 1221
29UKJ Ryś Warszawa9 4311
30UKJ Yuko Józefów5 2111
31UKS Conrad Gdańsk5 2111
32UKS Galeon Gdynia1 1
33UKS Ippon MDK Kutno2 11
34UKS Judo Orzeł Żyrardów3 111
35UKS Junior Lipno1 1
36UKS Kata Pruszków3 111
37UKS PILAWA Pilawa1 1
38UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa4 22
39UKS Siódemka Sochaczew8 211112
40UKS Sokół Pisarzowice3 111

Polityka prywatności Judostat.pl